zaterdag 2 augustus 2008

Peter Breedveld opent aanval op rechtse blogs

Op Frontaal Naakt krijgen HoeiBoei en Het Vrije Volk er stevig van langs. In hoeverre is deze kritiek terecht?

Tot op heden heb ik populaire weblogs als Frontaal Naakt, Bert Brussen en Sargasso meestal genegeerd. Verbittering mijnerzijds? Geenszins. Af en toe vinden op deze stekken hoogst interessante polemieken plaats. Maar mijn beperkte tijd kan ik beter besteden aan het lezen van andere lectuur; ik ben vaak niet eens in de gelegenheid om op HVV bij te blijven.

Vandeweek werd mijn interesse echter gewekt door een paar artikelen op Breedvelds website. Het meest relevante is van de hand van Frans Smeets, die schrijft: "het bonte gezelschap [van rechtse bloggers] draaft door in zijn antigedrag, gooit alles op een hoop en de bad guys zijn altijd duidelijk. De mensen achter deze blogs weigeren over hun eigen schaduw heen te kijken. Ze eisen een totale bewegings- en gedachtenvrijheid voor zichzelf en van ieder individu, maar willen vervolgens een begrenzer inbouwen voor mensen uit islamitische landen, waarbij ze het liefst nog de fysieke dwang van de door hun bestreden overheid willen toepassen om hun eigen tuintjes vreemdelingenvrij te houden. En als deze vreemddenkers al in ons land zijn, eisen ze aangepast denken. Rechtse gedachtepolitie bestaat ook." Wat hoger op de website prijkte een aanval op de webmaster van weblog HoeiBoei, Annelies, die door Breedveld wordt betiteld als een "zeloot" en "kinderachtig-dictatoriaal".

Smeets' aantijgingen worden nog eens kracht bijgezet door een reactie van Bert Brussen, die zich -- retorisch -- afvraagt waarom Het Vrije Volk geen reactiefunctie op zijn website heeft. Welnu, het is heel wel mogelijk dat deze heren dermate goed geboerd hebben in het verleden dat zij alle tijd hebben om de hele dag te schrijven, modereren en reageren. Wellicht genieten zij een uitkering of verdienen ze veel geld met hun website. Maar schrijvers als ik -- en ik vermoed ook Duns en Clark -- moeten full-time werken om brood op de plank te krijgen. Veel tijd om hevige discussies in goede banen te leiden heb ik niet.

Bovendien biedt de voorpagina van HVV inderdaad een "bont gezelschap" van schrijvers, van libertariërs en rechtsconservatieven tot bezorgde burgers zonder ideologische veren en een enkele linkse bijdrage. Zelfs 9/11-samenzweringstheorieën zijn niet geschuwd op HVV (tot mijn eigen teleurstelling). Alle inzendingen, mits goedgeschreven en relevant, worden geplaatst. Het meest opvallende dat ik deze week tegenkwam op Frontaal Naakt was de in mijn ogen overgewaardeerde linksliberale blogger Willem de Zwijger, die de plank volslagen missloeg met een analyse over de wortels van het lage democratische gehalte van de Europese Unie.

Hoe dan ook, deze kritiek op rechtse weblogs leeft binnen linkse kringen en dient serieus te worden genomen. Voor een deel is ze ook terecht. Aangezien HVV een podium is waar het een ieder vrij staat om artikelen te publiceren, is ook de zogenaamde "onderbuik" nog wel eens prominent aanwezig. Dat is enerzijds jammer, maar ook een logisch gevolg van de monumentale verschuivingen die thans plaatsvinden in het medialandschap; doorsnee mensen, die decennialang zijn geïndoctrineerd door media die totaal waren losgezongen van de samenleving, zien op deze wijze eindelijk een beeld van de wereld in de media dat lijkt op het hunne. (Een andere weg is die van de censuur en IP-bans, een oude linkse reflex, die ook Breedveld graag hanteert.)

Bovendien heeft HVV een aantal schrijvers voortgebracht die geenszins zouden misstaan op de opiniepagina's van landelijke dagbladen. Sterker nog, enkelen van hen -- uit mijn hoofd: Lucas Hartong, Daniël T. Boom, Muriel Muyres en R. Hartman -- hebben de stap naar de oude media reeds gezet. Ik weet uit persoonlijke ervaring dat hun artikelen worden gelezen door mensen die daadwerkelijk een verschil kunnen maken voor Nederland. Niet slecht, voor een podium dat in de jaren negentig nog schitterde door afwezigheid.

Maar draven deze -- en andere -- schrijvers echt door in hun "antigedrag", zoals Smeets stelt? Vormen zij een "rechtse gedachtepolitie"? Smeets vervolgt in zijn stuk: "Het bashen van Islam, Links en Overheid is een doel op zich geworden, dat voorbij gaat aan elke realiteitszin of relativering. Je identiteit bouwen op de afbraak van anderen is een zwaktebod. Je maakt jezelf ideologisch afhankelijk van datgene wat je bestrijdt. Waar zouden deze arme zielen zijn zonder de islam en zonder de PvdA?" Breedveld voegt er in de lezersreacties nog diverse malen aan toe dat we allen slaafse volgers van Wilders zijn, die de Koran en hoofddoekjes willen verbieden. (Ikzelf en vele anderen op HVV hebben overigens nog nooit gepleit voor een Koranverbod.)

De werkelijke oorzaak van de problemen die Smeets opvoert, laat zich raden: "Ze gaan volledig voorbij aan de schuldvraag van Rechts. De ideologische motieven om grote groepen immigranten toe te laten vanaf halverwege vorige eeuw waren namelijk economisch van aard. Het waren RECHTSE motieven," aldus Smeets. "En daarmee schieten de blogs vaak op het huis dat ze zelf gebouwd hebben."

Frans Smeets bedient zich dus van dezelfde rammelende logica als André Krouwel: de maatschappelijke krachten die ten grondslag lagen aan de massa-immigratie in de jaren zestig en daarna, moeten doorgaan voor "rechts". Men kan zich oprecht afvragen wat er "rechts" is aan het feit dat een groot deel van de immigranten werd afgewimpeld met een royale uitkering na de oliecrisis van 1973 en de tien jaar van stagflatie die daarop volgde, of aan de gezinshereniging, die voornamelijk plaatshad onder Lubbers in de jaren tachtig. "Rechts" in Nederland was op zijn hoogst "liberaal".

Het liberalisme is in essentie een abstract maakbaarheidsgeloof, dat niet erg verschilt van het marxisme. Het is ontsproten aan de Verlichting en heeft uiteindelijk alle traditionele bases van gezag -- kerk, gezin en patriarchaat -- afgebroken. In de plaats daarvan kwamen individualisme, mensenrechten, universalisme, kosmopolitisme, multiculturalisme en een uiterst utilitaire benadering van de menselijke conditie. De houding van liberale partijen als de VVD en D66 ten aanzien van sociaal-culturele kwesties -- de juridische status van softdrugs is een goed voorbeeld -- zegt genoeg over hun zogenaamd "rechtse" aard.

Marxisme noch liberalisme biedt uiteindelijk een bevredigende beschrijving van de horizon van gewone mensen, die een prudent, verantwoordelijk bestaan doormaken, economisch hun bijdrage leveren, communiceren met mensen in één taal, willen genieten van een authentieke cultuur -- en dit alles met als fundament hun eigen gezin en eventueel het geloof. De moderne politieke wetenschap denkt vooral in abstracte termen: de arbeider, de kapitalist en de bourgeoisie. Zij vervullen allen hun rol in de moderne samenleving, die te perfectioneren is met de juiste prikkels; door staatsgestuurde allocatie van arbeid en kapitaal (marxisme), of door het onderwerpen van burgers aan het stramien van de vrije markt en een democratisch regime (liberalisme). Hiermee brengen zij de menselijke conditie terug naar een eenvoudig wetenschappelijk model, dat niet in staat is om de complexe krachten te omschrijven die mensen drijven: hun emoties, gevoel van rechtvaardigheid, gedachten over goed en kwaad en spirituele drijfveren.

Uiteraard is het liberalisme beter dan marxisme in staat om deze krachten vrij baan te geven, hetgeen het in de achttiende en negentiende eeuw ook heeft gedaan. Maar het liberalisme was altijd onverschillig ten aanzien van deze krachten; ze dienden te worden verdrongen naar achter de voordeur, om zo plaats te maken voor de economische en technologische vooruitgang die onverbiddelijk doordenderde. Het liberale model is in principe even goed toepasbaar op Turkije of Irak als op de Verenigde Staten en Nederland. Zolang de druk op deze landen om de moderniteit te omarmen maar aanhoudt, zo is de gedachte, dan komt het vanzelf wel goed in deze landen. Culturele eigenaardigheden spelen niet langer een rol.

Uiteindelijk kan de essentie van het debat over de islam in Nederland worden samengevat in de volgende vraag: is het mogelijk om bevolkingsgroepen te laten assimileren in Nederland met een culturele achtergrond die zó wezensvreemd is aan de liberale democratie als de islamitische? De marxisten menen dat het een kwestie van economische achterstelling is, die met financiële injecties kan worden doorbroken. De liberalen menen dat de nieuwkomers in het diepe moeten worden gegooid en juist verstoken dienen te blijven van sociale zekerheid.

Hoewel de tweede oplossing meer soelaas biedt, zijn beide uitermate beperkte benaderingen. Geen van beide ideologieën neemt het culturele aspect van de problematiek in acht. De negentiende-eeuwse Franse filosoof Alexis de Tocqueville dacht al dat de Amerikaanse samenleving in zijn tijd zo succesvol was vanwege haar samenstelling: degenen die een nieuw leven kwamen beginnen in de Verenigde Staten waren voornamelijk diep religieuze protestanten, die een uitstekende werkethiek en een afkeer van ongebreidelde staatsinmenging met zich meebrachten uit de Oude Wereld. De islam, zo dacht Tocqueville, is niet verenigbaar met de samenleving die hij aantrof op zijn reis door Amerika. Vermoedelijk heeft hij achteraf gelijk gekregen: terwijl het (post-)christelijke Westen enkel bestaat uit democratieën, is er in de hele islamitische wereld niet één te vinden. Islamitische landen hebben de democratie op zijn zachtst gezegd dus niet in hun armen gesloten.

Die observatie heeft tevens gevolgen voor Nederland, nu onze samenleving binnen een generatie bijna een miljoen moslims heeft moeten absorberen, allen afkomstig uit niet-democratische, illiberale oorden. Smeets' vervelende opmerking ten spijt dat de schrijvers van HVV zo'n beetje anti-álles zijn, vormen de drie zaken waartegen wij ageren en die hij opnoemt inderdaad de kern van de problemen: "Islam, Links en Overheid." Het is Links dat de afgelopen vijfentwintig jaar voorop heeft gelopen in de omarming van het multiculturalisme. Toen de sociaal-economische achterstand van immigranten schrijnende vormen aan ging nemen, was het inmenging van de Overheid die de pijn van deze mensen moest verzachten. Maar ondanks het immense circus aan subsidies, uitkeringen en culturele programma's, tot slot, is het probleem van de Islam in Nederland alleen maar groter geworden.

Wij zijn geen "multicultihaters" (een term van Brussen) omdat we Nederland willen terugbrengen naar een homogene natiestaat die enkel een thuis biedt aan mensen met blonde haren en blauwe ogen. Wij bekritiseren het multiculturalisme omdat het geen recht doet aan de menselijke conditie. "People define themselves by what they are not," schreef Huntington. Wie die waarheid geweld aandoet, schept automatisch ruimte voor de onderbuikgevoelens die hij zo eng vindt (en ziet zich al snel gedwongen reactionaire columns te gaan schrijven op het internet). De vrije samenleving kan niet functioneren zonder morele en culturele homogeniteit onder haar ingezetenen. De meerderheid van moslims kan niet omgaan met de vrijheid die Nederland hen biedt. En de meerderheid van Nederlanders accepteert niet langer dat deze mensen gebrekkig integreren en in economisch opzicht een netto last vormen voor de samenleving.

De linkse vrienden op Breedvelds en Brussens websites hebben alle recht om hun rechtse tegenhangers te beschimpen. Het zou echter prettig zijn wanneer ze andermans argumenten pareren met tegenargumenten, in plaats van zich te beperken tot het schetsen van lelijke karikaturen. Als ze bovendien mij willen onderbrengen onder hun eigen verknipte definitie van het begrip "rechts", kennen ze de schuld voor de problemen toe aan de verkeerde. Wellicht dient deze strategie een niet zo nobel doel: het gegoochel met politieke termen kan de verwarring stichten die nodig is om zichzelf van alle blaam te zuiveren.

16 opmerkingen:

 1. Beste Mark,

  Je repliek op Frontaal Naakt mag ik als volledig en hermetisch omschrijven. Zoals ik je al liet blijken jeukten ook mijn vingers, maar na twee columns op HVV over bovenstaand onderwerp, is de jeuk sterk verminderd.

  Onder de column van Frans Smeets greep Peter Breedveld na een aantal kritische reacties in met de mededeling dat er in de redenering van Smeets geen speld tussen te krijgen was, terwijl duidelijk mocht zijn dat er al talloze balken in zaten te wroeten. Het is maar wat je lezen wilt.
  Merkwaardig is dat Peter Breedveld, die zich graag laatdunkend uitlaat over de hoge leeftijd van de HVV-Scribenten, nu gebruik moet maken van een ruim tachtigjarige als Frans Smeets, die ergens in Noord-Nederland, en in de nabijheid van zijn speelvarken Moniek, artistieke knijpsels vervaardigt om er zijn tuin mee te verluchtigen, maar de harde, grootstedelijke werkelijkheid vanuit zijn krantje moet vernemen.

  Over de rechtse schuld aan de aanwezigheid van groepen immigranten schreef ik zelf nog onder de column van Smeets:

  “De hele heisa hierboven repliceren kost me meer tijd en arbeid dan me gegund is, daarom er een alinea uitgerukt:

  “Ze gaan volledig voorbij aan de schuldvraag van Rechts. De ideologische motieven om grote groepen immigranten toe te laten vanaf halverwege vorige eeuw waren namelijk economisch van aard. Het waren RECHTSE motieven”

  De vraag en de komst van arbeidsmigranten was een gezamenlijk rechts/linkse aangelegenheid tijdens zowel centrumlinkse en centrumrechtse kabinetten. Het betreft hier echter arbeidsmigratie, die geen ander doel diende het tekort aan handen tijdelijk op te vullen. Het gros der buitenlandse werknemers dat bestond uit Grieken, Spanjaarden, Italianen en Portugezen ging dan ook zoals het bedoeld was terug. Van totaal andere aard is de barmhartigheidpolitiek van vooral de PvdA, die het mogelijk maakte dat een volgende golf arbeidsmigranten op termijn vrouw en kroost liet komen voor meer dan waarvoor het bedoeld was. En we kunnen onmogelijk ontkennen dat dit heden ten dage tot talrijke repercussies leidt.

  Voor het overige zit bovenstaande vol gemakkelijke archetypen over rechts die we al behoorlijk vaak van de linkse medemens hebben mogen vernemen, zodat hier weinig nieuws te lezen valt. Het zou dan ook niet misstaan op het weblog van de worstendraaier uit Oss.”

  Omdat ik graag uit eigen beweging ergens vertrek alvorens men mij als persona non grata desavoueert, heb ik bij Frontaal Naakt inmiddels mijn valiezen gepakt.

  Groeten,

  Filantroop

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Bogaers, prima stuk. En zo'n stuk toont nou juist aan waar het op HVV mis gaat: als alle bijdragen van dit niveau waren zou niemand het in zijn hoofd halen om HVV tendentieus te beschimpen.

  Helaas zijn jouw stukken, en die van wat anderen, de opvallende pareltjes tussen de stront. En zulke parels maken de slechte bijdragen nog opvallender en des te lelijker. Zoals ik in de reacties op Breedveld al schreef: kijk op de frontpage van HVV en je ziet 80% artikelen van boze mensen die nog maar eens herhalen hoe erg de overheid hun gepakt heeft en hoe eng die moslims ook alweer zijn.

  Dat je geen reactiemogelijkheid geeft "omdat je full time moet werken" is natuurlijk een kulargument en dat weet je zelf ook. We moeten allemaal werken overdag (uitkeringen zijn zooooo jaren negentig) en webloggen betekent ook commenten. Zeker op een weblog wat vrijheid zo hoog op de agenda heeft staan. Daar kom je niet mee weg met het "wij moeten hard werken" argument. Desnoods laat je alle comments in moderatie en zet je ze s'avonds online.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Reactiemogelijkheden?! Zou wel eens tot een links/islamitische bralpartij en dreigserenade kunnen leiden. In die kringen is men daar zeer bedreven in. En het zal naar alle waarschijnlijkheid tot een gul storten van terminologie uit het Derde Rijk kunnen leiden, dat zoals we weten tot de gebruikelijke reflexen behoort om de andere mening dan de linkse te beduimelen.
  Trouwens, zijn er niet al voldoende reactiemogelijkheden bij de overwegend linkse pers en de overdadig meulenbeltende, linkse weblogs om HVV te repliceren?
  Wie echt boze mensen wil bewonderen kan het best daar verpozen bij een sfeervol partijtje aapjes kijken.
  Het verbale niveau is er vaak benedenbuiks, als het toch om fecaliën gaat, wel met de wasknijper op de neus te lezen.
  En als we het over niveau hebben, hoe zou het toch komen dat vrijwel uitsluitend rechtse opiniemakers en politici zich het vege lijf moeten zien te redden?

  Maar ja, niemand wordt verplicht de teksten van HVV te lezen, zodat ook niemand die er zich graag over zou willen opwinden er op hoeft te reageren.
  Ik vraag me overigens af wat de zich Eichmann noemende persoon die zich in een reactie via de redactie van HVV tot mij wendde, met mij te bespreken had. Erg fris vond ik het gekozen pseudoniem niet klinken.

  Filantroop

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Nee, dan de reacties van Filantroop, daar stel je juichend je reactiepanelen voor open...

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Deze genereuze ovatie neem ik graag in ontvangst.

  Filantroop

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Ik ben de echte Bert Brussen. Die redactie hierboven is niet van mijn hand. Gaarne modereren. Want hier krijg ik last mee als freelancer.

  gegroet,
  Bert Brussen, Utrecht

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Prima stuk over Peter B. cs. en zijn aanval op rechtse bogs.
  HVV is voor mij dagelijkse kost net Hoeiboei en de Zwijger. De manier om goed op de hoogte te blijven en je niet langer alle Haagse lulkoek op je mouw te laten spelden via de buikspreekpoppen van het NOS journaal. Hun zomer column zegt genoeg over hun inschatting van het gemiddelde iq van hun kijkers. Hanxie.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Ik ben de echte Sytze Vliegen. Ik vind het een baggerstuk omdat het veel te lang is. Voor het overige heb ik het niet gelezen.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Ik ben de echte Wim Heitinga. Die redactie hierboven is niet van mijn hand. Gaarne modereren. Want hier krijg ik last mee met mijn vrouw.

  gegroet,
  Wim Heitinga

  BeantwoordenVerwijderen
 10. wim waarom heb je de biobak nog niet buitengezet?

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Goed stuk, keigoed!


  Sabian

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Hoho, ik ben niet links, ik ben een echte liberaal.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Zeg het voort!
  http://geenstijlisvoorstumpers.blogspot.com/

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Zakdoek nodig, knul?
  Filantroop

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Peter Breedveld heeft belangrijke zaken te vermelden. Hij is natuurlijk gehersenspoelt door al de Rooms Katholieke scholen hier, maar dat zijn we allemaal.

  Ik kan die redeneringen hier in Nederland niet zo volgen. Al bijna 10 jaar zit ik meestal in de USA, als ik op internet zit. De meningen die ook hier weer geventileerd werden, ik beschouw ze als achterlijk. Maar ik moet natuurlijk begrip hebben voor de oprechte bedoelingen van de auteurs. Stille hoop, dat ik hier in een reactie kan uitleggen waarom verhalen als deze compleet achterlijk zijn in mijn optiek.

  Waarom de nederlandse blogs op mij achterlijk overkomen, en de amerikaanse blogs die ik bezoek niet? Nou, kijk eens naar die redenering over "christelijk" hier; Democratie is in de Bijbel beschreven, toen Jezus Christus voorgedragen werd aan het Sanhedrin. Barrabas de terrorist had gewonnen. Dat is mijn mening over Democratie. Post-christelijk is dan democratisch, menen de Nederlandse bloggers, maar ze kennen het onderscheid niet tussen iemand die de Bijbel leest en een levensgevaarlijke Papist. Maxim Verhagen bijvoorbeeld, die zelfs zijn kinderen paaps doopt. Zondag heeft niets met de inhoud van de Bijbel te maken, maar heeft ALLES met Papisme te maken. Anders gezegd, de Rooms Katholieke Kerk heeft de politiek macht in Nederland, maar de bloggers zeuren over verzuilingen tussen "link" en "recht". Sss.

  Wat een papen, denk ik dan. Ze zijn gehersenspoelt met de Propaganda van de Contra-Reformatie, verdeelt en heerst. De vrijheid die we hebben in de Protestante landen, is te danken aan de overwinningen der Reformatie. Die vrijheid wordt nogal bedreigt door ondermeer Democratie. Zoals in Irak.
  Eerst wordt gezegd: Irak heeft Massavernietigingswapens! Dat was meen ik in 2002. Intussen is de oorlog lekker op gang, mede dankzij de vele huurlingen legertjes. In 2004 ofzo wordt bewezen geacht dat dit een leugen was, maar die blogger hier zit in een volledige propaganda modus met het gebruikte woord: 9/11-samenzweringstheorieën.
  Hoezo, er is toch bewezen dat Tony Blair en George Bush gewoon staan te liegen daar over, dus er is toch een complot bezig? Is zo'n auteur gewoon laf? Dan hoef je daar toch geen theorieën over te maken!

  Als ik zoiets lees, dan heb ik weinig zin meer, om zo'n blog nog te bezoeken. Ik moet zeggen, alle blogs die in dit artikel vernoemt werden bezoek ik al lang niet meer, omdat de meeste artikelen uitgaan van propaganda leugens. Zwaar Papistische veren ook.

  Een samenvatting uit dit artikel als voorbeeld:
  rechtse bloggers
  Rechtse gedachtepolitie
  libertariërs en rechtsconservatieven tot bezorgde burgers zonder ideologische veren en een enkele linkse bijdrage.
  het lage democratische gehalte van de Europese Unie
  rechtse weblogs
  linkse kringen
  Waar zouden deze arme zielen zijn zonder de islam en zonder de PvdA?(dan behoeven wij ons niet te verdedigen tegen hun militaire propaganda! Arbeit macht frei.)

  Nouja, ik kan het hele artikel gaan uitpluizen op propaganda. Maar het punt is hier, dat de meeste van die propganda gemaakt wordt op de scholen, door leugens over de geschiedenis. Bijvoorbeeld: Als antwoord op de Beeldenstorm in 1566, stuurde "Spanje" iemand om de Nederlanders te straffen. Dat is Propaganda, want de Beeldenstorm was een aanval op de Rooms Katholieke leer, had niets met Spanje van doen. Hertog Alva werd dus door de Rooms Katholieke Kerk gestuurd. Maar daar wordt dan over gelogen tegen onze kinderen.

  Check even de Martelaren van Gorkum, waar de stichter van ons land als gevaarlijke ketter is beschreven!

  Maar even buiten het propaganda verhaal van de Nederlandse oude en nieuwe media; Tony Blair en George W Bush, ze worden beiden Rooms Katholiek. Na hun Dictatuur periode. Wat jullie Democratie noemen. Wat in wezen Reformatie is/was.

  Hier is een blog zonder propaganda;
  Continuërende Contrareformatie
  Leert daar de werkelijke machthebbers uit WW2 kennen, zoals Wladimir Ledikowski.

  Ik heb zelf ooit meegemaakt, hoe een politieke partij waar ik lid was, gesaboteerd werd door een Priester van de Rooms Katholieke Kerk. De Katholieken regeren elke partij, kijk maar eens naar de biografie van Jan Marrijnissen! Ook ken ik onze grondwet, het Plakkaat van Verlatinge, dat nog bewaart is door Nederlanders die buiten Nederland wonen. Onze grondwet is gesaboteerd, voor zover mij bekend in de eerste helft van de 19de eeuw. Door Jan Roothaan. Ziet VARA en vlag van Wallonië door de dankbare Pausen en Jezuïeten Orde. Dat lijkt me aanzienlijk belangrijker als gelul over Romeinse Democratie, volledig onder controle van Rooms Katholiek Priesters en infiltraten.

  O. Op een van de weblogs werd een link geweigert. ff kijken of tie hier wel werkt;
  In deze film wordt uitgelegd hoe Nederland geregeerd wordt.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. .
  A Dutchman translated this for me:

  De Koran moet niet verboden worden. Mein Kampf is niet een 'heilige boek', maar het mag niet worden verboden, maar je moet kunnen bekritiseren de idioten die mee eens.

  Zoals u wellicht vermoedt, Geert Wilders is GEEN racist. Hij is gewoon tegen de out-of-control immigratie en tegen immigranten die niet assimileren, en degenen die beat Gays en verkrachting niet-islamitische vrouwen niet worden afgedekt.
  Hij is ook zeer sterk tegen degenen die doden van hun eigen dochters en zusters voor hun 'familie eer'.
  .
  hier is een absurde gedachte --
  Supreme uw God weet
  Christus was een pedofiel

  en een verkrachten terroristische
  het omzetten van slaven door het zwaard
  .
  Moslims zijn niet een 'ras' toch, ze zijn aanhangers van een religie / ideologie en de Sharia wet.
  De meeste moslims zijn zelfs niet-Arabieren, die in de weg, is ook niet een 'Race'.

  Die hun plicht is volgens de Koran, het verspreiden van de sharia-wetgeving over de hele aarde. Het kan nemen 100-200 jaar, als ze slagen.

  Is dat de aard van de wereld je wilt voor je grote-Grand kinderen groot-Grand kinderen? Een Taliban Planet? Ik wed niet.
  Moslims zijn de grootste slachtoffers van de islam. Wilders is niet tegen moslims, hij is tegen het islamitisch fundamentalisme.

  Lees de Koran, maar wees voorzichtig, want de Koran verbiedt niet-moslims uit lezen.

  Ik vraag me af waarom.

  Deze is groot, dit is REAL BIG! Spread the word op de wereld iedereen! De EU Mandarijnen de lijn! Als dit gaat naar de rechter, hoe veel meer van het publiek zal zich bewust worden van deze tirannie?

  Alle echte vrijheid begint met de vrijheid van meningsuiting. Als er geen vrijheid van meningsuiting, dan kan er geen echte vrijheid.

  De christenen en joden niet oproerbeheersing wanneer iemand maakt plezier van Christus of joden. Mensen moeten leren te beschaafd, en ter verantwoording te roepen wanneer zij niet. Moslims opgenomen.

  Geert Wilders is een held verspreiding van de pijnlijke waarheid. Hij moet beschermd worden!
  .
  hier is een absurde gedachte --
  Supreme uw God zegt
  Christenen zijn een ras

  liefhebbers van het joodse ras
  en de vreedzame boeddhistische race

  .
  absurde gedachte --
  God van het heelal wil
  Islam voor iedereen

  aan roemrijke leven
  slavernij en dienstbaarheid

  .
  absurde gedachte --
  God van het heelal zegt
  outlaw Zelfverdediging

  bloot gewelddadige misdrijven
  wordt geacht haatdragende

  .
  absurde gedachte --
  God van het heelal zegt
  beslissen om uw ras

  gewoon veranderen religies
  uw godsdienst is uw ras

  USpace
  .
  Alle echte vrijheid begint met de vrijheid van meningsuiting. Zonder vrijheid van meningsuiting kan er geen echte vrijheid.
  .
  Filosofie van Liberty Cartoon
  .
  Help Halt Terrorisme Vandaag!!!
  .
  :)
  .

  BeantwoordenVerwijderen