zondag 16 maart 2008

"Fatwa-gate": anti-islamitische furie houdt aan

Ook gisteren vielen er weer dodelijke slachtoffers tijdens massademonstraties in westerse hoofdsteden, de sussende woorden van verscheidene Arabische regeringsleiders ten spijt.

Tehran Times, 1 september 1996.

In Washington, Londen en Parijs zijn gisteravond opnieuw doden gevallen tijdens gewelddadige protesten tegen de inmiddels beruchte "Oorlogsverklaring aan de Amerikanen die het Land van de Twee Heilige Plaatsen Bezetten" van Osama bin Laden. Eén man verongelukte in Washington toen hij een beeltenis van de Profeet in brand wilde steken en daarbij zelf derdegraads brandwonden opliep. Hij overleed op weg naar het ziekenhuis. Drie anderen werden getroffen door verdwaalde kogels, die vermoedelijk de lucht in werden geschoten vanuit de razende menigtes.

Daarmee staat het totale dodental als gevolg van "Fatwa-gate" inmiddels op dertien. Eerder deze week werden al zeven mensen verdrukt tegen de hekken van de Saoedische ambassade in Washington, terwijl drie Afghanen omkwamen toen een onbekende twee handgranaten gooide op het moment dat zij hun ambassade in Londen verlieten.

"Alliantie van Zionisten en Kruisvaarders"
De onrust vormt een reactie op de genoemde fatwa, die Bin Laden vorige week uitvaardigde tegen Amerika en zijn bondgenoten. In de verklaring noemde hij het Amerikaans-Israëlische bondgenootschap een "alliantie van Zionisten en Kruisvaarders", die "moordpartijen" pleegt "tegen de moslims in elk deel van de wereld." "Met de hulp van Allah verdrijf ik de joden en de christenen van het Arabisch schiereiland," zo maakte Bin Laden duidelijk.

Voor de demonstranten is de maat hiermee vol. Ene Guy uit Parijs, die weigert zijn achternaam prijs te geven, laat optekenen: "Het Westen wordt altijd maar in verband gebracht met geweld, maar het is de moslimwereld die ons tot deze wanhoop drijft." Hij vervolgt: "Wij zijn het slachtoffer van de moordzuchtige regimes van Saddam Hoessein en de mullah's in Iran, terwijl Israël telkens weer rakettenregens en zelfmoordaanslagen te verduren krijgt. Ik keur elke vorm van geweld principieel af, maar het Westen heeft het recht zich te verdedigen tegen deze islamitische agressie en respectloze taal."

Het lot van de islamitische minderheden in West-Europa wordt met de dag ongewisser. De beschermde status die zij van oudsher genoten, in ruil voor het betalen van hoge belastingen en het afstand doen van hun land, dreigt te bezwijken onder de terreur van kleine groepen Verlichtingsfundamentalisten. "Dat hebben ze zelf uitgelokt," zegt Guy. "Iedereen weet dat die mensen marionetten zijn van de moorddadige Arabische regimes. Ze zijn er alleen maar op uit om tweedracht te zaaien onder het Franse volk."

"Meer respect"
De Amerikaanse president Bill Clinton houdt de Arabische wereld verantwoordelijk voor het aanhoudende geweld. "De Arabische leiders kunnen niet verwachten dat de bevolkingen van westerse landen zich gedeisd houden terwijl vanuit het Midden-Oosten de ene na de andere belediging aan het adres van onze samenlevingen wordt afgevuurd. Wij eisen van de Arabieren meer respect voor onze cultuur. Westerlingen afdoen als agressieve 'kruisvaarders' en 'imperialisten' draagt helemaal niets bij aan een open dialoog tussen beschavingen."

Clinton is voornemens om de kwestie aan te kaarten op de Inter-Culturele Conferentie (ICC) die volgende maand in Berlijn wordt gehouden. "Met het instellen van strafrechtelijke vervolging van Bin Laden zouden de Arabieren een goede eerste stap kunnen zetten," besluit hij. Suggesties in de Arabische media dat de Amerikaanse regering de demonstraties simpelweg in scène zou hebben gezet teneinde de internationale druk op de Arabische landen op te voeren, verwijst hij resoluut naar het rijk der fabelen: "Amerikanen zijn oprecht verontwaardigd over de grove beledigingen aan hun adres."

De Saoedische kroonprins Abdullah -- die de dagelijkse leiding over Saoedi-Arabië heeft overgenomen nadat zijn broer, koning Fahd, vorig jaar buitenspel werd gezet door een beroerte -- zegt alle commotie rondom de fatwa zeer te betreuren. Hij stak zijn afkeer van de opvattingen van Osama bin Laden niet onder stoelen of banken. "Wie zomaar dingen wil roepen over culturen in andere landen moet ook de gevolgen onder ogen komen," sprak Abdullah. "We hebben allemaal een verantwoordelijkheid om de betrekkingen met het christelijke Westen beschaafd te houden." Hij benadrukte met klem dat het Saoedische regime zich distantieert van Bin Ladens uitspraken: "De islam zoekt geen confrontatie met het Westen. De westerse oorlogen in het Midden-Oosten worden gevoerd door slechts een klein groepje landen. Er is voor ons geen enkele reden om een hele beschaving zomaar in de hoek te zetten."

Afghanistan, waar Bin Laden sinds kort verblijft, laat weten dat het gaat bekijken of vervolging van de Saoediër mogelijk is. "Maar het zal moeilijk zijn hem op te sporen in de bergen van Tora Bora," aldus een Afghaanse woordvoerder. "Hoe dan ook willen we de wereld duidelijk maken dat wij de polariserende opvattingen van de heer Laden niet delen. Als regering hebben we de verantwoordelijkheid om de buitenlandse belangen van Afghanistan en ook onze binnenlandse stabiliteit te bewaken."

Schrale troost
Yasser Arafat roept de joden in Israël -- die deze week eveneens hun voeten lieten spreken -- op tot kalmte. "Er zijn onder de Palestijnen individuen die de agenda van Bin Laden onderschrijven," geeft hij toe. "Dat zijn de mensen die niet willen onderkennen dat de wereld aan het veranderen is, en dat dit proces van globalisering onomkeerbaar is. Daarom geven zij de schuld aan de joden en de Amerikanen, of aan de regenten." Maar, zo vervolgt hij, "de wereld wordt steeds kleiner. Joodse migratie naar Palestina valt niet meer af te stoppen. Daarom wil ik de joden een genereuze handreiking doen."

Het is een schrale troost voor veel Israëli's. "Sinds het ontstaan van de islam zijn wij al slachtoffers van agressie door moslims," meent een voorbijganger in Jeruzalem. "De Al-Aqsa moskee hier staat nota bene op de ruïnes van de joodse tempel, maar toch houden de Palestijnen angstvallig vast aan hun claim op ons Beloofde Land, en houdt hun geweld onverminderd aan." De grote steun onder de Palestijnen voor Hezbollah en Hamas ziet hij als teken dat zij Osama bin Laden allerminst afwijzen. "Daarom zullen wij niet rusten voordat de laatste Arabier uit ons land verdreven is."

Aan de westerse en Israëlische gezichten af te lezen kan het nog lang duren voordat de betrekkingen tussen de islam en het Westen weer in rustiger vaarwater belanden. En dat geeft Osama bin Laden te denken.